Breu història del Club

Logotip 347x348  El CLUB DE LA BONA TAULA fou fundat el 7 de Març de 1969 per maîtres
i professionals de la restauració.                                                                
Història Club 0 1120x1080Document informatiu gràfic d'aquells moments "pre-històrics".
 

A l'intentar legalitzar la seva situació com a “Associació” els hi fou denegada la sol·licitud com a tal, ja que aleshores només hi havien els anomenats “Sindicatos Verticales” i els obligaven a constituir-se com a delegació subsidiària de la que hi havia a Madrid, depenent-hi estatutàriament a tot nivell:  quotes, activitats, etc.

Reunida la Junta Directiva, i després de donar-hi moltes voltes, inventaren la paraula “Club”, un símil que en aquells moments tenia molta acceptació a entitats esportives i la idea va “colar”.

Foren fins a 230 associats, però passat un temps i ja amb més permissivitat pels canvis polítics i socials del país, es formaren els Gremis de Restauració i altres de paral·lels com els d'Hoteleria, etc. i així fou com anaren minvant en número fins arribar fa uns deu anys a noranta associats.
 
 
Veiem un parell de fotografies il·lustratives de les activitats d'aquells anys primerencs:
Història Club 1 712x1120

Una conferència d'un jove MIQUEL A. TORRES RIERA (al seu costat, amatent,  En JOAN PALLARÉS, el vicepresident).

Història Club 2 1120x728

Una degustació oferta als salons de l'Hotel Majestic, on s'hi poden reconèixer alguns dels membres destacats del Club d'aleshores.

 

A partir dels anys '80 va canviar per complet la filosofia inicial del Club, donant entrada a molts aficionats a la gastronomia i amb menys professionals, els quals s'havien anat adherint als distints Gremis creats.


Aquesta evolució va permetre l'entrada de noves idees i plantejaments inèdits, lligats a una major dinàmica en la cultura de la cuina, i als 40 anys de la seva fundació formen el Club vora 300 associats, entre professionals i aficionats de la restauració i hostaleria, mestresses de casa, estudiosos de la nova cuina, seguidors de les dietes i dels aliments per aconseguir una bona salut i, finalment, d'altres que ho veuen com a oci i distracció en la seva vida.

Facebook