Els butlletins: any 1974

Butlletí 1974 0a 347x485  En JOSEP CANALIAS (també Soci Fundador) succeí En MIQUEL SUBIRANA, el qual
seguí, no obstant, col·laborant amb el Club i àdhuc dirigint el Butlletí.
                    

 

 

 

BUTLLETÍ DE L'ANY 1974


Comença justificant-se l'Editorial en el fet que aquesta no era una publicació periòdica, sinó que tenia un caràcter esporàdic. Fins llavors n'havíem vist aparèixer un cada any, però ara n'havien transcorregut ja dos anys des de l'anterior butlletí.

Vist des d'avui i amb la perspectiva que ens dóna el pas del temps, hem de considerar que tots els integrants del Club eren persones laboralment molt actives i que només podien dedicar-ne aquell tros del seu temps lliure que li manllevessin a la família, per exemple.

Lògica conseqüència d'aquest dilatat període de temps transcorregut, en aquest butlletí es deixa constància del quart i cinquè aniversaris del Club, amb els seus corresponents nomenaments del Gourmet Barceloní.

Volem fer notar la gran incidència que tenia el vi en les activitats del Club, la qual cosa queda reflectida en els butlletins:  els concursos de vins, les conferències on s'hi parla del vi, així com articles i, fins i tot, anunciants. Els nostres primers consocis eren uns grans prescriptors del vi de taula en els reputats restaurants on treballaven (en aquella època a les cases encara era comú el vi a granel), per això tampoc no és gens estrany que sovint foren obsequiats amb recepcions, viatges i inclús donatius econòmics.

A Vida Social es fa ressò del canvi ordinari produït a la presidència el 1973, quan En JOSEP CANALIAS (també Soci Fundador) succeí En MIQUEL SUBIRANA, el qual seguí, no obstant, col·laborant i àdhuc dirigint el Butlletí.

Butlletí 1974 0a 1000x1399Butlletí 1974 0b 1000x1403Butlletí 1974 01 1000x1403Butlletí 1974 02 1000x1399Butlletí 1974 03 1000x1409Butlletí 1974 04 1000x1410Butlletí 1974 05 1000x1409Butlletí 1974 06 1000x1410Butlletí 1974 07 1000x1409Butlletí 1974 08 1000x1410Butlletí 1974 09 1000x1410Butlletí 1974 10 1000x1410Butlletí 1974 11 1000x1409Butlletí 1974 12 1000x1410Butlletí 1974 13 1000x1410Butlletí 1974 14 1000x1410Butlletí 1974 15 1000x1410Butlletí 1974 16 1000x1409Butlletí 1974 17 1000x1409Butlletí 1974 18 1000x1410Butlletí 1974 19 1000x1411Butlletí 1974 20 1000x1409Butlletí 1974 21 1000x1409Butlletí 1974 22 1000x1415Butlletí 1974 23 1000x1409Butlletí 1974 24 1000x1409Butlletí 1974 0c 1000x1398Butlletí 1974 0d 1000x1410

Facebook