La Comissió d'Imatge i Comunicació

Imatge i comunicació 0 347x653

 
S'explica l'origen de les actuals Jornades sobre temes de Gastronomia i Hostaleria.


Aquest article ben bé podria anar en la Secció CLUB>>Història del Club d'aquesta pàgina web, però creiem que s'escau més aquí, doncs en allò que s'hi explica rau l'origen de les actuals Jornades sobre temes de Gastronomia i Hostaleria. Per tant, ha de ser l'article que precedeixi al dedicat a les I Jornades... (1998-1999).

 
I aquest preàmbul també serveix per justificar la imatge de capçalera:  la reproducció del programa del primer trimestre de les XIX Jornades... (d'Octubre a Desembre de 2016), o sigui que ja hem superat la seva "majoria d'edat".
 
 
Ens hem de remuntar a l'Assemblea General Ordinària de socis celebrada el 24 de Febrer de 1998, en la qual s'hi esdevingueren dos fets d'importància cabdal per la nostra història:  l'acceptació per part d'en SANTIAGO IMBERNÓN del seu nomenament com a President (per segona vegada, l'anterior fou entre 1980 i 1987) i la creació d'una nova Comissió d'Imatge i Comunicació, en substitució del càrrec de relacions públiques que fins aleshores havia exercit el dimissionari soci JOAQUIM MILLÀS.
 
Dita Comissió fou creada a l'empara de l'article 29è. dels Estatuts vigents llavors (els de 1988), a proposta del Soci Fundador ESTEVE LLANSANA (el qual, per cert, també fou qui havia proposat el nom d'IMBERNÓN com a President), i la seva finalitat era la de “promoure activitats”... i tant que ho varen fer!
 
També consta en acta que la designació de JOAN ROVIRA i CHAMBÓ com a President de la Comissió fou la primera de les decisions adoptades pel nou President del Club, cosa que denota la bona sintonia existent ja en aquells moments entre ells dos. El Sr. ROVIRA posposa fins a la propera reunió de la Junta Directiva donar a conèixer els altres membres de la Comissió, després d'haver-ho parlat personalment amb els interessats.
 
Pocs mesos més tard (amb data de l'1 d'Octubre de 1998) ja es convida als socis per circular a assistir a les activitats projectades en les Jornades, que són “gratuïtes per tothom”, i de les quals s'hi adjuntava el corresponent programa.
Imatge i comunicació 1 1100x1514
Aquest article ben bé podria anar en la Secció CLUB>>Història del Club d'aquesta pàgina web, però creiem que s'escau més aquí, doncs en allò que s'hi explica rau l'origen de les actuals Jornades sobre temes de Gastronomia i Hostaleria. Per tant, ha de ser l'article que precedeixi al dedicat a les I Jornades... (1998-1999).
 
I aquest preàmbul també serveix per justificar la imatge de capçalera:  la reproducció del programa del segon trimestre de les XIV Jornades... (de Gener a Març de 2012).
 
Ens hem de remuntar a l'Assemblea General Ordinària de socis celebrada el 24 de Febrer de 1998, en la qual s'hi esdevingueren dos fets d'importància cabdal per la nostra història:  l'acceptació per part d'en SANTIAGO IMBERNÓN del seu nomenament com a President (per segona vegada, l'anterior fou entre 1980 i 1987) i la creació d'una nova Comissió d'Imatge i Comunicació, en substitució del càrrec de relacions públiques que fins aleshores havia exercit el dimissionari soci JOAQUIM MILLÀS.
 
Dita Comissió fou creada a l'empara de l'article 29è. dels Estatuts vigents llavors (els de 1988), a proposta del Soci Fundador ESTEVE LLANSANA (el qual, per cert, també fou qui havia proposat el nom d'IMBERNÓN com a President), i la seva finalitat era la de “promoure activitats”... i tant que ho varen fer!
 
També consta en acta que la designació de JOAN ROVIRA i CHAMBÓ com a President de la Comissió fou la primera de les decisions adoptades pel nou President del Club, cosa que denota la bona sintonia existent ja en aquells moments entre ells dos. El Sr. ROVIRA posposa fins a la propera reunió de la Junta Directiva donar a conèixer els altres membres de la Comissió, després d'haver-ho personalment amb els interessats.
 
Pocs mesos més tard (amb data de l'1 d'Octubre de 1998) ja es convida als socis per circular a assistir a les activitats projectades en les Jornades, que són “gratuïtes per tothom”, i de les quals s'hi adjuntava el corresponent programa.

La mateixa circular serveix per anunciar el canvi a la presidència del Club i la creació de la nova Comissió d'Imatge i Comunicació, amb especificació dels membres que la conformaven.

 

Nosaltres hem volgut afegir-ne unes notes de cadascun d'ells:

JOAN ROVIRA i CHAMBÓ, el seu President, tenia en aquells moments 74 anys i feia 13 des que era soci del Club. Enginyer industrial, ja s'havia jubilat de les seves responsabilitats directives a Gas Natural SDG.

JOSEP ALONSO RUBIÓ i MANUEL CARDEÑOSA GONZÁLEZ, els dos vocals, tots dos tenien la mateixa edat -57 anys- i també tots dos eren “de l'ofici” (com ens acostuma a dir encara ara l'amic CARDEÑOSA). El primer d'ells ja tenia els 25 anys d'antiguitat en el Club, l'altre, 17.

Imatge i comunicació 2 550x533Imatge i comunicació 3 550x335

 

 

 

 

En aquesta fotografia podem veure els Senyors JOAN ROVIRA i MANUEL CARDEÑOSA durant la Sortida Tècnica-Cultural de Maig de 2007 a Sitges, emmarcada en les IX Jornades sobre temes de Gastronomia i Hostaleria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I aquí els tenim amb la MARTA CARNICERO, ponent de la xerrada gastronòmica de Juny de 2007 (sobre La cuina internacional), duta a terme a la Sala d'Actes de Golferichs el Xalet.

 

 

 

 

Hem pogut llegir la circular de 4 de Desembre de 1998 on es parla de les Jornades que havien començat el 19 d'Octubre amb “molt èxit d'assistència”.

I a la datada el 29 de Març de 1999 es diuen frases com “...degut a l'èxit obtingut, tant per la dissertació dels conferenciants, cadascú amb el seu tema, com per la nombrosa assistència de mestresses de casa i també de representants d'hostaleria i restaurants en general.”, o aquesta altra tan rotunda “Això ens ha fet decidir a continuar aquests temes tan interessants i programar el 3er. cicle, del qual adjuntem el programa...”. És a dir, les nostres Jornades sobre temes de Gastronomia i Hostaleria, programades per cursos i amb cicles trimestrals com ara, ja eren una realitat.

 

Gràcies per l'herència deixada!

Facebook